Posted by: khalednordin | June 26, 2009

2nd Annual National Higher Education Conference 2009

2nd Annual National Higher Education Conference 2009 yang bermula semalam dan akan berakhir pada hari ini membincangkan mengenai pelbagai isu semasa serta cabaran mendatang yang berlaku dalam sektor pengajian tinggi negara pada masa ini.  Bertempat di Berjaya Times Square Hotel & Convention Centre Kuala Lumpur, persidangan kali ini meliputi pelbagai topik serta fokus perbincangan termasuk:

  • pembinaan perhubungan jalinan kolaboratif dalam pengajian tinggi;
  • peningkatan usaha pengantarabangsaan;
  • perbincangan mengenai kesan serta implikasi situasi ekonomi global terhadap pengajian tinggi negara; serta
  • isu-isu berkaitan hubungan strategik antara industri dan akademia.

Dengan tema ‘Developing Higher Education as a Key Catalyst to Malaysia’s Competitiveness’, saya dijemput oleh penganjur untuk menyampaikan ucaptama sempena persidangan tersebut.  Alhamdullilah, pada pagi Khamis semalam saya sempat meluangkan masa untuk bersama-sama para perserta persidangan yang hadir, bagi berkongsi idea serta pandangan saya dengan mereka mengenai tema persidangan kali ini.  Terima kasih kepada pihak penganjur (Asia Executive Programs) kerana sudi menjemput saya ke persidangan yang saya rasakan sangat besar dan bermanfaat ini juga.

Pendidikan tidak dapat dinafikan merupakan antara agen tranformasi utama dalam membentuk sebuah acuan ideal, bagi sesebuah negara menentukan nasib dan membawa hala tuju rakyat serta bangsanya.  Oleh yang demikian, saya merasakan pendekatan, pelaksanaan perancangan dan pembangunan bidang pendidikan menjadi satu agenda penumpuaan yang sangat penting, selain menuntut komitmen yang jitu dan juga bersungguh-sungguh daripada semua untuk direalisasikan matlamatnya.  Ini kerana implikasi, manfaat serta kebaikannya amatlah besar dan kelak akan menguntungkan rakyat dan bangsa sesebuah negara itu sendiri untuk dinikmati.

Saya turut berpandangan bahawa pendidikan selain menjadi agen transformasi, juga merupakan penyebab kepada perkembangan sektor-sektor lain, berdasarkan kepada kehendak serta keperluan ekonomi yang berasaskan pengetahuan pada masa kini.  Seseorang individu; pada masa yang sama berfungsi sebagai modal insan kepada sesebuah negara, memerlukan pengetahuan sebagai asas untuk membolehkan mereka menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara tersebut.  Modal insan yang berkualiti yang turut dilengkapi dengan ciri-ciri kritikal seperti inovasi, kreativiti dan nilai-nilai tinggi lain secara langsung sebenarnya menyumbang kepada peningkatan daya saing ekonomi (competitiveness) negara itu.

Berdasarkan kepada faktor-faktor inilah pendidikan; yang mana pengajian tinggi merupakan sebahagian daripada pendidikan secara keseluruhan, berpotensi untuk menyumbang kepada peningkatan daya saing sesebuah negara.  Institusi-institusi pengajian tinggi (IPT) bukan sahaja perlu melahirkan graduan yang berdaya saing tinggi serta mempunyai ciri-ciri ideal seorang graduan malah turut berperanan untuk menghasilkan produk komersil serta hasil kajian yang mampu memesatkan lagi aktiviti ekonomi negara.  Usaha seperti inilah yang perlu terus dipergiat malah dipertingkat dari semasa ke semasa agar daya saing ekonomi negara akan terus seiring dengan ekonomi negara-negara lain.

Sehubungan dengan itu, saya harus akui bahawa komitmen serta kesungguhan kerajaan amatlah serius dalam menjayakan usaha membentuk sistem pengajian tinggi terbaik untuk negara.  Ini dapat dibuktikan melalui peruntukan besar yang disalurkan (RM 14.1 billion sahaja untuk tahun 2009); bagi membolehkan segala usaha perancangan dan pelaksanaannya membuahkan hasil, seperti yang diharapkan.  Bersesuaian dengan model ekonomi baru yang sedang dirangka oleh pihak Kerajaan juga, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sendiri mempunyai peranan unik dalam memastikan keberkesanan pelaksanaannya, baik dalam bidang pengajian tinggi mahupun dalam merealisasikan agenda pembangunan modal insan negara.

Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Asia Executive Programs kerana menganjurkan persidangan pada kali ini dengan jayanya.  Saya sifatkan ianya sebagai sumbangan serta peranan yang dimainkan oleh pihak luar dalam sama-sama menjayakan agenda pembangunan sektor pengajian tinggi negara.  Semoga matlamat serta objektif penganjurannya akan turut tercapai.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: